"Evalvacija bi morala biti vedno zadnji korak vsake reforme, saj nam pove, kaj je šlo narobe, kaj je bilo dobro in kaj je še treba narediti," pripoveduje dr. Matej Babšek, strokovnjak na področju socialnega varstva, ki je v svoji doktorski nalogi analiziral in ocenil reorganizacijo centrov za socialno delo leta 2018.

Ugotovil je, da je bila ta reforma rokohitrska, ni dosegla zastavljenih ciljev, razmere v CSD-jih so se celo poslabšale, večina zaposlenih je nezadovoljna, časa za terensko delo jim zmanjkuje, preveč je birokracije, pogrešajo strokovno izobraževanje. "Centri za socialno delo bi se morali bolj približati svojim uporabnikom," poudarja dr. Matej Babšek. Na vprašanje, ali bi bilo treba reformirati centre za socialno delo, pa odgovarja tudi Dan Juvan, državni sekretar na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Strinja se, da bi bilo treba CSD-je vsebinsko prenoviti.

Tatjana Pirc