Nasilje v družbi narašča. Pogosto je povezano s težavami v duševnem zdravju, včasih pa storilci naklepnih nasilnih kaznivih dejanj skušajo zaigrati duševno bolezen, da bi omilili svojo kazen. Določene vrste nasilja bi s psihološko obravnavo lahko preprečili, vendar so ob kroničnem pomanjkanju kliničnih psihologov čakalne dobe še vedno nedopustno dolge.

Sogovorniki:

  • mag. Anica Prosnik Domjan, klinična psihologinja, enota za Forenzično psihiatrijo UKC Maribor;
  • dr. Polona Matjan Štuhec, klinična psihologinja;
  • asist. dr. Sana Čoderl Dobnik, klinična psihologinja;
  • dr. Luciano Giromini, profesor psihologije na Univerzi v Torinu.

Gorazd Rečnik