Reportaža s festivala Krokodil v Beogradu

V državah nekdanje Jugoslavije se močno širijo pojavi, kot so nacionalizem, rasizem, šovinizem, ksenofobija, populizem. Na festivalu Krokodil v Beogradu se temu upirajo s književnostjo. Povezujejo različne literarne glasove v regiji, med njimi tudi pisatelje, ki se šele uveljavljajo, in prevajalce platforme Cela. Drugi se pri svojem, pogosto podcenjenem delu srečujejo z različnimi izzivi, na primer kako prevesti besedo kravatar. V reportaži s festivala, ki ne sprejema pasivnosti in letargije in v prostoru, prežetem s sovražnostjo, buri duhove, tudi o tem, kako književnost odpira poglede na drugačno prihodnost.

Gorazd Rečnik