Naraščajoče cene vplivajo na razpoloženje potrošnikov, ozka grla v dobavi surovin ter višanje njihovih cen pa na razpoloženje predvsem v predelovalnih dejavnostih. Potem ko so se kazalniki zaupanja zaradi negotovosti v povezavi z vojno v Ukrajini močno poslabšali, negotovost tudi po rahlem aprilskem izboljšanju ostaja visoka. Tudi o nevarnosti stagflacije in popravljeni napovedi gospodarskih gibanj smo se pogovarjali z direktorico Urada za makroekonomske analize in razvoj Majo Bednaš.

O nevarnosti stagflacije in popravljeni napovedi gospodarskih gibanj z direktorico Urada za makroekonomske analize in razvoj Majo Bednaš

Naraščajoče cene vplivajo na razpoloženje potrošnikov, ozka grla v dobavi surovin ter višanje njihovih cen pa na razpoloženje predvsem v predelovalnih dejavnostih. Potem ko so se kazalniki zaupanja zaradi negotovosti v povezavi z vojno v Ukrajini močno poslabšali, negotovost tudi po rahlem aprilskem izboljšanju ostaja visoka:"Pri določenih živinorejskih izdelkih, tudi pri žitaricah in mleku, je Slovenija kar visoko samooskrbna. Kar zadeva pa sadja in zelenjave, je pa ta raven samooskrbe precej nizka, zlasti pri sadju."

"Menim, da v EU ni nevarnosti, da bi visoka raven dolga pripeljala na rob solventnosti. Gre za skupnost in podporo skupne monetarne politike." - Maja Bednaš, direktorica Urada za makroekonomske analize in razvoj

Gorazd Rečnik