Astroturfing predstavlja pomemben del političnega boja na družbenih omrežjih. O tem, kako izgleda zakulisje manipulacije ob pomoči neavtentičnih profilov na družabnih omrežjih v podporo določene politične opcije, zakaj morajo ta mnenja izgledati kot mnenja navadnih državljanov in kakšne posledice ima to za napadene posameznike in organizacije, smo se pogovarjali z novinarjema spletnega medija Pod črto, kjer se več mesecev preiskovali lažne profile na twitterju in svoje ugotovitve predstavili v podkast seriji Lažne realnosti.

Izraz astroturfing izhaja iz uradnega poimenovanja prve vrste umetne trave. Nastal je kot nasprotje nečesa, kar izhaja iz posameznikov in se potem oblikuje v skupine ter deluje kot civilna družba.

Astroturfing predstavlja pomemben del političnega boja na družabnih omrežjih. O tem, kakšno je zakulisje manipulacije ob pomoči neavtentičnih profilov na družabnih omrežjih v podporo določene politične opcije, zakaj morajo ta mnenja delovati kot mnenja navadnih državljanov in kakšne posledice ima to za napadene posameznike in organizacije, smo se pogovarjali z novinarjema spletnega medija Pod črto, kjer so več mesecev preiskovali lažne profile na Twitterju in svoje ugotovitve predstavili v seriji podkastov Lažne realnosti.

"Gre za koordinirano politično delovanje z namenom utišanja državljanov, da nehajo izražati svoja politična stališča, tudi v strahu pred tem, da bodo potem deležni zmerjanja in napadov na internetu. Ne gre samo za promocijo določenih idej, ampak tudi za to, da ljudi odvrneš od javnega ali političnega delovanja." Lenart J. Kučić

Večja dostopnost podatkov in strožja politika suspendiranja profilov pa sta tudi razloga, da so se pri spletnem mediju Pod črto v preiskavi osredotočili na omrežje Twitter. In ne, ker se neavtentični profili ne bi pojavljali tudi na Facebooku ali drugih omrežjih.

"Astroturfing je umetna tvorba, ki hoče dajati občutek, da gre za posameznike, ki avtonomno delujejo in se potem mogoče posledično zaradi podobnih interesov lahko povežejo skupaj. Lahko obstaja v digitalnem okolju in v dejanskem svetu." – Taja Topolovec

Zakaj je pomembno, da to počne javnosti neznan profil in ne izpostavljen politik?

"To je glavno bistvo astroturfinga, da se ustvari videz avtentičnosti, tako kot glas ljustva, glas povprečnega človeka. Mi bolj verjamemo in smo naklonjeni osebam, ki so tako kot mi povprečni ljudje, ne pa politiki, ki imajo za to politične interese." – Tadej Štrok, inštitut Danes je nov dan

Priporočamo še podkast Odbita do bita o astroturfingu. Poslušajte tukaj.

Maja Ava Žiberna