Ta mesec se končuje obsežen, kar 5 let trajajoč projekt z naslovom "Le z drugimi smo" - namenjen krepitvi socialnih in državljanskih kompetenc naših šolnikov pri integraciji priseljencev. Na vseh stopnjah vzgojno-izobraževalnega procesa, od vrtcev do visokih šol, po zaslugi tega projekta zdaj lahko preštejemo 10.208 dodatno usposobljenih prosvetnih delavcev, tako v Sloveniji kot zamejstvu. Tudi ostale številke so impozantne: sodelujoči predavatelji so obiskali več kot 100 krajev. Pripravili so 442 brezplačnih seminarjev, ki so trajali po 16 šolskih ur. Na zadnji konferenci v prostorih Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU je bil tudi Damjan Zorc.

Zaradi tega projekta zdaj lahko preštejemo 10.208 dodatno usposobljenih prosvetnih delavcev tako v Sloveniji kot zamejstvu

Konec septembra se je končal obsežen, kar pet let trajajoč projekt z naslovom Le z drugimi smo, namenjen krepitvi socialnih in državljanskih kompetenc naših šolnikov pri integraciji priseljencev. Na vseh stopnjah vzgojno-izobraževalnega procesa, od vrtcev do visokih šol, zaradi tega projekta zdaj lahko preštejemo 10.208 dodatno usposobljenih prosvetnih delavcev tako v Sloveniji kot zamejstvu. Tudi druge številke so dih jemajoče: sodelujoči predavatelji so obiskali več kot sto krajev. Pripravili so 442 brezplačnih seminarjev, ki so trajali po 16 šolskih ur. Na zadnji konferenci v prostorih Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU je bil tudi Damjan Zorc.

"Način razmišljanja, da nimamo priseljencev, je napačen. Vsi ljudje smo potencialni selivci. Lahko smo priseljenci ali izseljenci, bodoči ali pretekli. Vse je odvisno od tega, v katerem kontekstu govorimo." - prof. Marina Lukšič Hacin

 

Oddaja je bila pripravljena tudi s finančno podporo Evropske unije. Za vsebino je odgovorno uredništvo in ne odraža nujno stališč Evropske unije. 

Damjan Zorc