Eden od ciljev predloga novega stanovanjskega zakona, ki je prejšnji teden prišel v javno obravnavo, se glasi: varstvo etažnih lastnikov pred upravniki. Po predlogu bi upravnikom večstanovanjskih stavb prenehale pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ki bi jih nadomestili petletni mandati. Upravniki bi bili vpisani v javni register. Bi se jih po novem dalo lažje ali težje zamenjati? Če bi zakon stopil v veljavo, koliko upravnikov bi izpolnjevalo njegove kriterije? Zakaj zakon ne predvideva zavarovanja poklicne odgovornosti upravnika? Ali se bodo zaradi zakona podražile upravniške storitve? V Vročem mikrofonu bomo soočili tri strani: etažne lastnike, upravnike in državo. Maji Derčar so se v studiu pridružili državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor Aleš Prijon, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS Boštjan Udovič in predstavnik Združenja etažnih lastnikov Slovenije Iko Mayr.

foto: Pixabay.com

Večstanovanjske stavbe so še divje lovišče za nekatere upravnike, novi stanovanjski zakon pa poskuša urediti dolžnosti in pooblastila upravnika

Slovenija dobiva nov stanovanjski zakon in z njim tudi določbe, ki urejajo delovanje upravnikov večstanovanjskih stavb. Upravniki so dobri in slabi, v medijih pa pristanejo zaradi goljufij in nepreglednosti. Pred vročim mikrofonom so mnenja soočili predstavniki treh strani: Iko Mayr z Združenja etažnih lastnikov Slovenije, direktor Zbornice za poslovanje z nepremičninami pri GZS Boštjan Udovič in Aleš Prijon, državni sekretar na Ministrstvu za okolje in prostor.

Eden od ciljev predloga stanovanjskega zakona se glasi kar varstvo etažnih lastnikov pred upravniki. Po predlogu bi upravnikom večstanovanjskih stavb prenehale pogodbe o zaposlitvi za nedoločen čas, ki bi jih nadomestili petletni mandati, upravniki pa bi bili tudi vpisani v javni register.

“Pogoje storitve postavlja tisti, ki storitev naroči. Zato se nam je zdelo pošteno, da stopimo na stran lastnikov stanovanj in jim damo več vzvodov. Dejstvo je, da se za dobre upravnike ne bo nič spremenilo, ker bodo lastniki zainteresirani za podaljševanje teh pogodb. Za tiste, s katerimi pa lastniki stanovanj niso zadovoljni, se bo seveda spremenilo, ker jim bo pogodba potekla. Biti v neki situaciji, da imaš storitev najeto in je ne moreš odpovedati, je zelo nesimpatično. Če si predstavljamo, da bi bil vezan celo življenje na istega frizerja pa z njim ne bi bil zadovoljen. To so neke situacije, ki jih ne moremo sprejemati.”Aleš Prijon, Ministrstvo za okolje in prostor

“Obstaja pogodbena svoboda, ki je bila do sedaj ustrezno urejena, sedaj pa bi država rada v to posegla in sploh ne bi omogočila etažnim lastnikom, da si izberejo upravnika za nedoločen čas. Vedno, ko se posega v ustavne pravice enih ali drugih je potrebno imeti zelo močne razloge zadaj in upam, da tudi kakšne številčne analize.”Boštjan Udovič, GZS

Kaj se zgodi, če stanovalci ne morejo doseči soglasja glede menjave upravnika, sploh, če je to zelo velika stavba z več 100 prebivalci?

“Vsi stanovalci se nikoli ne strinjajo z menjavo, a navadno ni težave zbrati več kot polovice stanovalcev za zamenjavo upravnika. Prej je problem pri financah. Etažni lastniki nimajo pravnih služb, da bi lahko pomagale ali pa so te preveč drage za stanovalce. Na drugi strani ima upravnik močno pravno službo, ki zavira zamenjavo. Pri petletnem mandatu bo zato boljše, ker se bo upravnik trudil, da bo dober upravnik. Sedaj se mu ni treba, ker on točno ve, da je doživljenjsko v tistem naselju. Zamenjati ga ne moreš, financ ne dobiš.”Iko Mayr, Združenje etažnih lastnikov Slovenije

Maja Derčar