Spremembe, ki jih za samozaposlene v kulturi napoveduje pristojno ministrstvo, so med kulturnimi ustvarjalci povzročile pravi vihar. Uradniki na ministrstvu za kulturo neživljenjsko zaostrujejo kriterije in pogoje za pridobitev statusa. Predlagajo celo ukinitev nekaterih poklicev, ki so ključni stebri kulturnega ustvarjanja, novih poklicev, ki nastajajo v sodobni umetnosti, pa ne priznavajo.

Spremembe, ki jih za samozaposlene v kulturi napoveduje pristojno ministrstvo, so med kulturnimi ustvarjalci povzročile pravi vihar. Uradniki na ministrstvu za kulturo neživljenjsko zaostrujejo kriterije in pogoje za pridobitev statusa. Predlagajo celo ukinitev nekaterih poklicev, ki so ključni stebri kulturnega ustvarjanja, novih poklicev, ki nastajajo v sodobni umetnosti, pa ne priznavajo.

Jadranka Plut, predsednica Društva Asociacija: “Problem kriterijev je tudi ta, da se bodo z njimi spopadali najproduktivnejši avtorji. Ministrstvo včasih ne pozna terena.”

“Študijski programi ne omogočajo zadostnega obsega produkcije, da bi mladi lahko izpolnili kriterije. Treba je razmišljati tudi o razširitvi seznama poklicev.”

Tadej Meserko, samozaposleni kritik in recenzent: “Poklic samozaposlenega je usmerjen v nestalnost, kar pa ne pomeni, da mora biti ta slabo financirana.”

Tatjana Pirc