Minuli teden so v Veliki Britaniji pričeli s 6-mesečnim pilotnim projektom, kjer delodajalci zaposlenim ponudijo možnost 4-dnevnega delovnega tedna. Raziskavo so kar 5 let že izvajali na Islandiji, kjer se je več kot 2500 delavcev in prek 100 delodajalcev odločilo, da delovne ure omejijo na 35 ur, v nasprotju s prvotnimi 40. na teden.
Pogovarjali smo se z idejno vodjo projekta Charlotte Lockhart, izvršno direktorico podjetja 4 Day Week Global, in dr. Evo Boštjančič, psihologinjo in profesorico na Oddelku za psihologijo Filozofske fakulete v Ljubljani.

S poskusnim projektom 4-dnevnega delovnega tedna so po zgledu Islandije začeli v Veliki Britaniji, pri nas idejo za zdaj le raziskujejo

Prejšnji teden so v Veliki Britaniji začeli 6-mesečni poskusni projekt, kjer delodajalci zaposlenim ponudijo možnost 4-dnevnega delovnega tedna. Napovedujejo, da bo pri raziskavi tam sodelovalo 30 podjetij, na Otoku pa niso prvi, ki so se odločili za preizkus nove prakse dela. Raziskavo so kar pet let izvajali na Islandiji, kjer se je več kot 2500 delavcev in več kot sto delodajalcev odločilo, da delovne ure omejijo na 35 ur, v nasprotju s prvotnimi 40 na teden. Na vrhuncu je v poskusu sodelovalo približno 1,3 odstotka upravičenega prebivalstva države.

"Vsi začenjamo razumeti, da ne moremo delati tako, kot smo delali pretekla desetletja. Mlajše generacije se učijo, da ne bodo delale na enak način kot mi. Milenijci so opazovali, kako so delali njihovi starši in stari starši, in si rekli: Nočemo delati tako. Zavoljo dela nočem načenjati svojega zdravja, z njim nočem uničevati planeta, pričakujem ravnovesje spolov na delovnem mestu. Mlajši kader ima veliko višja pričakovanja od nas starejših. In krivično se mi zdi, ko jim očitamo, da nočejo tako trdo in dolgo delati. Sama sem vesela zanje in za njihov uvid, da nam dolge ure v pisarnah niso prinesle ničesar dobrega." – Charlotte Lockhart, izvršna direktorica podjetja 4 Day Week Global

Eksperiment so pred tem izvedli tudi v nekaterih drugih državah, recimo na Islandiji. Kako daleč je od tega, da bi ideja zaživela tudi pri nas v Sloveniji? Poleti leta 2020 se je končala raziskava Oddelka za psihologijo dela na Filozofski fakulteti,  pri kateri so v slovenskem podjetju iz severovzhoda Slovenije v manjšem kolektivu začeli uvajati 6-urni delovnik in merili zadovoljstvo z življenjem in delom.

"Zdi se mi, da je starejša generacija razmeroma utrujena in bi jim to prav prišlo, mlada generacija pa živi fleksibilnost. Lahko bi se zgodilo, da bi to bila voda na mlin mlajše generacije." – dr. Eva Boštjančič, psihologinja in profesorica na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani

 

Aleš Smrekar, Maja Ava Žiberna, Neža Borkovič