Živalska vrsta, ki je z nekega območja izginila, se sama tja ne bo vrnila, lahko pa ji z doseljevanjem pomaga človek. In prav na tak način želijo v sklopu projekta PoLJUBA v sodelovanju z raziskovalci iz Nacionalnega inštituta za biologijo v Krajinski park Ljubljansko barje spet doseliti hrošča puščavnika. V gnezdilnice, ki so postavljene na območju Mestnega loga, so prve ličinke hrošča, ki izvirajo iz populacij v ljubljanskem parku Tivoli in okolice Domžal, doselili leta 2019 in to je bil prvi poskus doselitve katere koli vrste hrošča v Sloveniji.

V Krajinskem parku Ljubljansko barje poteka projekt doseljevanja hrošča, vrste, ki jo je prvič opisal Scopoli

Živalska vrsta, ki je z nekega območja izginila, se sama tja ne bo vrnila, lahko pa ji z doseljevanjem pomaga človek. In prav na tak način želijo v sklopu projekta PoLJUBA v sodelovanju z raziskovalci iz Nacionalnega inštituta za biologijo v Krajinski park Ljubljansko barje spet doseliti hrošča puščavnika. V gnezdilnice, ki so postavljene na območju Mestnega loga, so prve ličinke hrošča, ki izvirajo iz populacij v ljubljanskem parku Tivoli in okolice Domžal, doselili leta 2019 in to je bil prvi poskus doselitve katere koli vrste hrošča v Sloveniji.

Hrošč puščavnik, ki je na ravni Evrope izjemno ogrožena vrsta, ima za Slovenijo poseben pomen. Kot varstveno prioritetna vrsta in kot vrsta, ki ji Slovenija predstavlja klasično nahajališče. Vrsto je prvič opisal tirolski naravoslovec in zdravnik Scopoli, molekularne analize pa so pokazale, da pri nas živita dve vrsti, vzhodni in zahodni puščavnik.

Veronika Gnezda