Od začetka epidemije se je čas, ki ga preživimo na pametnih napravah in ob različnih zaslonih, skokovito dvignil. Delo od doma, šolanje na daljavo, druženje preko zaslonov. Prezgodnja in čezmerna uporaba zaslonov pa ima lahko še posebej škodljive učinke na otrokov razvoj in zdravje. V Sloveniji pediatri namreč že opažajo posledice pretirane uporabe zaslonov pri otrocih. Tudi zato so pri Zdravniški zbornici Slovenije pripravili enotne smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih.

Najbolj kritična je uporaba zaslonov za pomirjanje otroka, za preusmerjanje njegove pozornosti in za uspavanje

Od začetka epidemije se je čas, ki ga preživimo na pametnih napravah in ob različnih zaslonih, skokovito dvignil. Delo od doma, šolanje na daljavo, druženje preko zaslonov. Prezgodnja in čezmerna uporaba zaslonov pa ima lahko še posebej škodljive učinke na otrokov razvoj in zdravje. V Sloveniji pediatri namreč že opažajo posledice pretirane uporabe zaslonov pri otrocih. Tudi zato so pri Zdravniški zbornici Slovenije pripravili enotne smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. 

Ob predstavitvi prvih Smernic za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih smo se o posledicah čezmerne in prezgodnje rabe telefonov in računalnikov pogovarjali s psihologinjo Špelo Reš iz radovljiške izpostave LogOut-a, Centra pomoči pri prekomerni rabi interneta:

Kdaj opazimo, da je uporabe pametnih naprav med otroci in mladostniki preveč in kdaj se iz prekomerne rabe zaslonov razvije odvisnost?

Kako uporaba spleta razslojuje otroke?

Kako se psihologi in strokovnjaki soočajo s strahom pred zamujenimi priložnostmi (fear of missing out) med otroci in mladostniki?

Zakaj je pomemben zgled, ki ga dajejo starši in zakaj je pomembno, da se pripravi družinski načrt rabe zaslonov?

Kaj lahko kot družba naredimo, da se začnemo bolj zavedati posledic, ki jih s seboj nosi prekomerna uporaba tehnologije?

Uporabne povezave:

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih (Zdravniška zbornica Slovenije)

Smernice za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih (povzetki za starše)

Aplikacija za pripravo družinskega načrta uporabe zaslonov (LogOut, Center pomoči pri prekomerni rabi interneta)

Koliko časa so lahko otroci pred zasloni?, povzetek novinarske konference ob predstavitvi prvih nacionalnih smernic uporabe zaslonov (Radio Prvi)

Na začetku letošnjega leta je v slovenščini v prevodu izšla knjiga Epidemija pametnih telefonov, s katero želi nemški avtor prof. dr. Manfred Spitzer opozoriti na nujnost zavedanja družbe o tem, kakšen vpliv ima čezmerna raba mobilnih telefonov, ki so sicer postali nepogrešljiv del človeškega življenja. 

Ob izidu slovenskega prevoda knjige so pri Mladinski knjigi pripravili pogovor z avtorjem:

 

Epidemija pametnih telefonov tudi kot posledica nasedanja digitalnemu lobiju, članek ob izidu knjige Epidemija pametnih telefonov (MMC RTV SLO)

Epidemija pametnih telefonov, prispevek v oddaji Studio City.

Tina Šoln