Končuje se osrednji letni dogodek, namenjen ozaveščanju pomena pisanja z roko: Tedne pisanja z roko 2021. V času šolanja na daljavo je pisanje z roko še bolj zapostavljeno kot sicer in se o pomenu te veščine sploh več ne sprašujemo. Ampak mi smo se, ob koncu Tedna pisanja z roko 2021 se je Aleš Smrekar pogovarjal z Marjano Jazbec, predsednico društva Radi pišemo z roko.

Končuje se osrednji letni dogodek, namenjen ozaveščanju pomena pisanja z roko: Teden pisanja z roko 2021

V času šolanja na daljavo je pisanje z roko še bolj zapostavljeno kot sicer in se o pomenu te veščine sploh več ne sprašujemo. Ampak mi smo se, ob koncu Tedna pisanja z roko 2021 se je Aleš Smrekar pogovarjal z Marijano Jazbec, predsednico društva Radi pišemo z roko.

Tipkanje ali pisanje na roko?

"Ne gre za tekmo. Gre za to, da potrebujemo oboje, odvisno od situacije in priložnosti."

Teden pisanja z roko je dogodek, ki se dogaja enkrat letno, vsako leto januarja, v katerem sodelujejo v največji meri šole. V društvu Radi pišemo z roko menijo, da ima šola vzgojno funkcijo in je prav, da mlade, ne glede na to, da so zelo privezani na tipkovnice, ozavešča o pomenu pisanja na roko.

"Dejstvo je, da se zapisniki in diplomske naloge in podobne stvari ne bodo več pisali z roko. Ampak osebna sporočila, kot je sporočilo zahvale ali čestitka za rojstni dan, to pa so vse sporočila, kjer želimo izraziti naklonjenost in je bolj primerno, če tako sporočilo napišemo z roko."

Marijana Jazbec poudarja, da je dobro, da pride pisanje z roko v dnevno rutino: "To ne pomeni, da pišeš vsak dan pol ure, dovolj je, da pišeš vsak dan nekaj minut. S tem, ko pišeš, se naše motorične spretnosti izboljšujejo in pisava postane bolj ritmična, tudi bolj čitljiva in tekoča."

Aleš Smrekar