Glavni cilj projekta LIFE Lynx je reševanje Dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem ter njena dolgoročna ohranitev. Populacija risov v Sloveniji je trenutno izredno majhna, izolirana, njeni osebki pa so si med seboj zelo sorodni. Stopnjo sorodnosti je potrebno znižati, in sicer z doselitvijo zdravih osebkov iz druge, neogrožene populacije.

"Če se živali preveč parijo v sorodstvu jim pada kondicija, zbolijo, umirajo. To se je zgodilo pri nas, zato poskušamo pripeljati nove, tuje rise."

V teh pomladnih dneh so risi še posebej aktivni, ker je čas parjenja in ker jih lahko spremljajo prek telemetričnih ovratnic lahko povejo, kdo se srečuje s kom.

Rok Černe, vodja projekta Life Lynx, o strategijah priseljevanja, problematiki visoke stopnje sorodnosti in upih za prihodnost

Glavni cilj projekta LIFE Lynx je reševanje Dinarsko-JV alpske populacije risa pred izumrtjem in njena dolgoročna ohranitev. Populacija risov v Sloveniji je ta hip izredno majhna, izolirana, njeni osebki pa so si med seboj zelo sorodni. Stopnjo sorodnosti je treba znižati, in sicer z doselitvijo zdravih osebkov iz druge, neogrožene populacije.

“Če se živali preveč parijo v sorodstvu, jim pada kondicija, zbolijo, umirajo. To se je zgodilo pri nas, zato poskušamo pripeljati nove, tuje rise.”

V teh pomladnih dneh so risi še posebej aktivni, ker je čas parjenja; in ker jih lahko spremljajo ob pomoči telemetričnih ovratnic, lahko povejo, kateri se srečuje s katerim.

Miha Švalj