Barbara Šešet, učiteljica angleščine na OŠ Raka pri Krškem o tem, kako učitelji na novo odkrivajo sodobne načine poučevanja in kako se z znjimi spoprijemajo

Barbara Šešet, učiteljica angleščine na OŠ Raka pri Krškem, o tem, kako učitelji na novo odkrivajo sodobne načine poučevanja in kako se z znjimi spoprijemajo

Barbara Šešet, učiteljica angleščine na OŠ Raka pri Krškem, ki svoja predavanja objavlja na platformi Youtube, pravi, da so učenci pravzaprav veseli tega načina poučevanja, saj si tako lahko nerazumljivo snov še enkrat ogledajo. A virtualni pouk ima tudi svoje minuse.

“Velik izziv je to, da je onemogočen oseben stik z učencem. V razredu takoj dobim povratno informacijo, učenci se odzovejo … Zdaj pa imam občutek, da mi damo nekaj od sebe, potem pa nazaj ne dobimo nobene povratne informacije.”

Barbara Šešet priporoča tudi nekaj spletnih orodij za delo na daljavo in tujejezikovnih vaj.

Spletna orodja za delo na daljavo:

Strani z vajami za razvijanje tujejezikovnih spretnosti:

Miha Švalj