V okviru skupine na Facebooku Pomoč samozaposlenim v kulturi v času kovid19 so pred enim tednom pripravili peticijo vladi za pomoč samozaposlenim zaradi epidemije koronavirusa. S podporo Rdečega križa pa je stekla še solidarnostna akcija, ki poziva k solidarnosti predvsem znotraj kulturnega sektorja in podpornike kulture. Kot pravi pobudnica akcije Beti Žerovc, je težko čakati na sprejete ukrepe vlade, povezane s samozaposlenimi, saj so številni že zdaj brez prihrankov, z izpadom honorarjev pa je ogrožena njihova najosnovnejša eksistenca.

V zadnjih letih vidim stisko mladih, za katere je zelo malo rednih zaposlitev. Nekateri se zato odločajo za različne oblike samozaposlitve, ker je to edini način, da delajo

V okviru skupine na Facebooku Pomoč samozaposlenim v kulturi v času kovid19 so pred enim tednom pripravili peticijo vladi za pomoč samozaposlenim zaradi epidemije koronavirusa. S podporo Rdečega križa pa je stekla še solidarnostna akcija, ki poziva k solidarnosti predvsem znotraj kulturnega sektorja in podpornike kulture. Kot pravi ena od pobudnic akcije Beti Žerovc, je težko čakati na sprejete ukrepe vlade, povezane s samozaposlenimi, saj so številni že zdaj brez prihrankov, z izpadom honorarjev pa je ogrožena njihova najosnovnejša eksistenca.

Hitro smo zaznali, da je problem, ker ljudje nimajo prihrankov in so v zelo težkem položaju starši samohranilci ali pa družine, v katerih nihče od staršev ne prejema redne plače.

Tako so se člani neformalne skupine odločili, da se bodo po eni strani z različnimi pozivi obrnili na državo, naj to uredi z nekimi ukrepi, po drugi strani pa so tudi sami ustvarili neki kanal, ob pomoči katerega bodo zbirali solidarnostno pomoč za kolege, ki so v stiski.

Pozivamo vse državljane, ki jim je kultura blizu in bi radi pomagali, kot tudi vse s področja kulture, ki so zaposleni in se še toliko bolj zavedajo težav, ki jih imajo samozaposleni kulturniki.

Donacije finančnih sredstev lahko nakažete na humanitarni račun RKS-OZ Ljubljana:

Rdeči križ Slovenije – Območno združenje Ljubljana, Tržaška cesta 132, SI-1000 Ljubljana

DELAVSKA HRANILNICA D. D.

IBAN: SI56 61000 11 22 33 44 82

SKLIC ALI REFERENCA: SI00/16-03-2020

Pri nakazilu donacij v humanitarne namene obvezno navedite sklic.
Ogroženi za pomoč od 25. 3. 2020 dalje zaprosite neposredno na RKS-OZ Ljubljana, Tržaška cesta 132, 1000 Ljubljana, Komisija za socialna vprašanja, ali na elektronski naslov: vedrana.pokleka@rdecikrizljubljana.si

Ob vlogi predložite dokazilo o vpisu v poslovni register Slovenije, iz katerega je razvidna vaša registrirana kulturniška dejavnost ali odločbo o vpisu v razvid samozaposlenih v kulturi. Tisti brez kakršnegakoli statusa svoje delovanje v kulturi izkažete z biografijo in portfeljem. Vsi predložite kopijo vaše davčne številke in dokumente, iz katerih je razviden dohodek na družinskega člana (bančni izpiski od 1. 2. 2020 dalje ali odločba o otroškem dodatku). Upravičenost do pomoči bo preverjala in presojala humanitarna organizacija. Pri dodeljevanju bodo imeli prednost najbolj ogroženi. Višina pomoči se bo sproti določala s korelacijo prispelih sredstev in količine prošenj.

Veronika Gnezda