Osnovnošolci, ki so vključeni v programe Zveze prijateljev mladine Moste-Polje ta teden svoje počitnice preživljajo tako, da ustvarjajo digitalno poezijo, oblikujejo računalniške igre in pišejo programske kode.

Osnovnošolci, ki so vključeni v programe Zveze prijateljev mladine Moste Polje, ta teden svoje počitnice preživljajo tako, da ustvarjajo digitalno poezijo in oblikujejo računalniške igre

Poletna počitniška šola programiranja prvi teden julija poleg temeljnih znanj, kot sta računalništvo in informatika, od 11- do 15-letnike izobražuje tudi na področju digitalne kulture, umetnosti in etike. 

Po eni strani pokrivamo manko krožkov, ki poučujejo programiranje in računalništvo, kar se nam leta 2019 zdi zelo problematično. Po drugi strani pa z delavnicami opozarjamo na to, da niso dovolj samo tehnične veščine, da bi sodelovali v digitalni kulturi.”Katja K. Ošljak, slovenska ambasadorka projekta Europe Code Week

Programiranje med drugim prinaša spretnosti, ki jih lahko uporabimo za lažje učenje, služi nam kot pomoč pri pisanju raziskovalnih nalog, z njegovo pomočjo lažje poiščemo podatke in jih obdelujemo. Navsezadnje pa je pomembna prednost programiranja tudi pri zaposlovanju. 

“Programiranje je primerno tudi za otroke, ker je to temeljna veščina. Je abeceda sodobne družbe, s katero razvijajo svoje logično in algoritmično mišljenje ter bolje razumejo računalnike. S tem so lahko tudi odgovornejši družinski člani, sošolci, prijatelji, v prihodnosti sodelavci ter boljši državljani.”

Za programiranje ni treba biti matematik. Imeti moraš le voljo in cilj, ki ga poskušaš uresničiti ob pomoči tehnologije.

Nina Manfreda