Rimljani so ga poimenovali s poetom v imenu – Poetovio. Danes pa Ptuju nekateri rečejo tudi svetovna prestolnica poezije, vsaj takrat, ko se tam na različnih krajih – od dvorišč, do dnevnih sob – sliši poezija. Ta je zadnje območje absolutne svobode, ki jo je zadnje čase vse premalo in najbrž je tudi zato festival Dnevi poezije in vina obiskan in dobro sprejet med različnimi generacijami. Mi smo obiskali tisto najstarejšo, bralce in bralke, ki so precej slabe volje, že ko jim v domu starejših odpade bralni krožek, pogovarjali pa smo se tudi z gostujočimi avtorji in tistimi, ki jih gostijo.

Ptuj je edino mesto, ki ima v svojem rimskem imenu poeta

Rimljani so ga poimenovali s poetom v imenu – Poetovio. Danes pa Ptuju nekateri rečejo tudi svetovna prestolnica poezije, vsaj takrat, ko se tam na različnih krajih – od dvorišč, do dnevnih sob – sliši poezija. Vodja festivala Aleš Šteger je prepričan, da so manjši kraji primernejši za ustvarjanje intimnega vzdušja, ki ga poezija potrebuje.

“Izjemna kulturniška ponudba velemest ustvari nek šum, tako da vidiš in slišiš samo najbolj hrupne vsebine, ali pa tiste, ki imajo največ oglaševalskega denarja. Poezija temu na žalost ne more parirati, saj meji na tišino, ali pa se vanjo oblači.”

Poezija je zadnje območje absolutne svobode, ki jo je zadnje čase vse premalo in najbrž je tudi zato festival Dnevi poezije in vina obiskan in dobro sprejet med različnimi generacijami. Mi smo obiskali tisto najstarejšo, bralce in bralke, ki so precej slabe volje, že ko jim v domu starejših odpade bralni krožek. V dobri uri druženja jih je v značilnem doživetem slogu v svoje otroštvo popeljal Miroslav Košuta.

“Poezija ni samo odrinjena na stran, ampak je izrezana iz življenja. V šestdesetih letih prejšnjega stoletja pa je bila poezija gospodarica kulturnega in vsakdanjega življenja.”

Matevž Polajnar, Veronika Gnezda