Po naravi smo Slovenci zelo zadržani glede selitev iz kraja v kraj, iz mesta na podeželje in obratno ali iz ene v drugo pokrajino. Še posebej starejši so večinoma na svoje veliko stanovanje ali hišo, zgrajeno z lastnimi žulji in odrekanji zelo navezani in je ne želijo nikoli zapustiti. Preselijo se le, ko so v to prisiljeni. Ko edino in logično pot pa skupaj s sorodniki prepoznajo le v odhodu v dom za starejše. No, kljub temu preživetemu razmišljanju pa se tudi pri nas, po vzoru iz tujine, pojavljajo drugačne možnosti za bivanje ali sobivanje starejših z drugimi v okviru lokalnih skupnostnih oblik oskrbe in nege.

Slovenci smo po naravi zelo zadržani glede selitev iz kraja v kraj, iz mesta na podeželje in obrnjeno iz ene pokrajine v drugo. Še posebno starejši so po večini zelo navezani na svoje veliko stanovanje ali hišo, zgrajeno z lastnimi žulji in odrekanjem, in je ne želijo zapustiti. Preselijo se le, če so v to prisiljeni. Edino logično pot skupaj s sorodniki prepoznajo le v odhodu v dom za starejše.

No, kljub temu preživetemu razmišljanju pa se tudi pri nas po vzoru iz tujine pojavljajo drugačne možnosti za bivanje ali sobivanje starejših z drugimi v okviru lokalnih skupnostnih oblik oskrbe in nege. O tem začnemo, po raziskavah sodeč, razmišljati prepozno, po osemdesetem ali pa o tem sploh starejši ne želijo govoriti. Pravi čas je, tako strokovnjaki, takoj po upokojitvi.

Raziskave namreč kažejo, da se prebivalstvo zelo hitro stara, odzivi politik pa so prepočasni, pri nas celo neustrezni. Ker v Sloveniji v domovih za starejše ni prostora za vse starostnike, sprejmejo lahko samo pet odstotkov ljudi nad petinšestdesetim letom, bi morala država iskati drugačne, alternativne rešitve že pred leti.

V nekaterih državah sobivanje, ki je dobro zaživelo med starostniki v Franciji, Švici, Belgiji, Nemčiji in Veliki Britaniji, vključujejo v sistem in za te alternativne oblike bivanja, ki starejšim omogočajo večjo ekonomsko in socialno varnost, trdno socialno mrežo in podporo, zagotavljajo tudi sistemsko in finančno podporo.

Simona Habič