Med mnoge tabu teme slovenske družbe sodi tudi neplodnost, čeprav ima težave z zanositvijo vsaj petina parov. Pri nas se o tem ne govori, mnogi pari v stiski o tem ne povedo niti najbližjim. Zato sta prijateljici, ki ju je povezala prav borba z neplodnostjo, novembra lani s pomočjo sodelavcev in strokovnjakov pripravili akcijo Spregovorimo o neplodnosti.

S plakati, oglasi, zloženkami in osebno izpovedjo sta skušali vsaj načeti, če že ne podreti ta tabu. Dva meseca kasneje seveda še ni čas, da bi lahko govorili o znanstveno preverjenih dosežkih te akcije v družbenem dojemanju neplodnosti, nas je pa v tokratni Reakciji zanimalo, kakšne odzive sta osebno doživeli pobudnici akcije in predvsem, zakaj je neplodnost pri nas tako velik tabu?

Jana Vidic