Nika Autor je režiserka, avtorica trilogije filmov Obzorniki, filmov, ki preučujejo azilno in migracijsko politiko, pravice delavcev, pozabljene preteklosti in zamolčane sedanjosti.

Nika Autor je režiserka, avtorica trilogije filmov Obzorniki

Nika Autor je režiserka, avtorica trilogije filmov Obzorniki, filmov, ki preučujejo azilno in migracijsko politiko, pravice delavcev, pozabljene preteklosti in zamolčane sedanjosti: "Gozdovi so kot prostor zelo tesno povezani z migracijami. Pa ne samo z migracijami, pač pa tudi z neko idejo zatočišča, skrivališča in ne samo tukaj in zdaj, pač pa skozi neke prelomne politične trenutke, tudi v 20.stoletju. Gozd v tem primeru postane tudi politični prostor."

"Ko sem spremljala to situacijo na hrvaški meji z Evropsko unijo, sem pri nas spremljala to silovito razraščanje rezilne žice vzdolž hrvaške meje, ki so jo skoraj v celoti postavili v neko naravno okolje, ob robove gozda, ob travnike. Takrat se mi je zdelo to tudi iz nekega vizualnega izhodišča zelo zanimivo opazovati. Rezilna žica posega zelo ostro, ne samo v naravo, v gozdove, ampak tudi konkretno v drevesa, reke, debla."

Nina Zagoričnik