Tina Mahkota je prevajalka in avtorica prevoda igre Učinek, britanske dramatičarke Lucy Prebble, ki govori o kemiji kot znanosti in tudi o njenem metaforičnem pomenu, ki se zgodi med ljudmi.

Tina Mahkota je za letošnjo gledališko sezono SNG Drama prevedla dramsko besedilo Učinek družbeno angažirane britanske avtorice Lucy Prebble

Tina Mahkota je prevajalka iz nemškega in angleškega jezika. Zadnje desetletje se posveča predvsem prevodom dramskih in proznih besedil angleških, škotskih in irskih avtorjev. V angleščino je prevedla tudi vse Cankarjeve drame, Hlapce in Lepo Vido.

Za letošnjo gledališko sezono SNG Drama je prevedla dramsko besedilo Učinek družbeno angažirane britanske avtorice Lucy Prebble, ki je navdih za igro dobila po resničnem dogodku na eni od londonskih klinik.

"V jeziku dramatičarke je nekakšna dvojnost, spaja dve različni govorici. Govorico znanosti, da lahko gledalec izve čim več stvarnih podatkov o sami temi oziroma snovi, ki jo avtorica dramsko obdeluje, po drugi strani pa gre za čim bolj avtentični sedanji govor."

Drama Učinek govori o kemiji na več ravneh: kemiji kot znanosti, o nevroznanosti, biokemiji, kemiji v medicini in o metaforičnem pomenu kemije, ki se zgodi med ljudmi.

"Drama je zelo natančno napisana. Vsebuje protokole pregledov in doziranja zdravil. Tega področja sama ne poznam. Sem pa težkih prevajalskih vprašanj vajena. Z brskanjem že najdem besedišče, a treba ga je še pregledati. Človek se mora zateči še k drugim strokovnjakom in virom. Pri prevajanju Učinka mi je bil v veliko pomoč dr. Matjaž Ravnikar, profesor na Fakulteti za farmacijo."

Nina Zagoričnik