Primož Premzl je mariborski založnik, galerist, zbiralec štajerskega domoznanskega gradiva ter zagnan raziskovalec kulturne dediščine, predvsem tistih spregledanih dogodkov in osebnosti, ki jih je zgodovina hote ali nehote prezrla.

Je Schwetnerjev nagrajenec za najvišje priznanje v založništvu

Primož Premzl je mariborski založnik, galerist, zbiralec štajerskega domoznanskega gradiva ter zagnan raziskovalec kulturne dediščine, predvsem tistih spregledanih dogodkov in osebnosti, ki jih je zgodovina hote ali nehote prezrla.

"Obdobje, ki mi je bilo dano in v katerem sem jaz vse to počel, je bilo dejansko zlato obdobje. Čas po osamosvojitvi je bil čas, ko smo se začeli vse bolj zavedati svojih korenin in vsega, kar je bilo v preteklosti na tem ozemlju narejenega. V to spadajo tudi seveda raznorazne izdaje faksimiliranih izdaj redkih tiskov ali celo rokopisov."

V njegovem Umetniškem kabinetu Primož Premzl je nastalo 53 izjemnih knjig, ta hip pa pripravlja monografijo ob 70. obletnici Dravskih elektrarn.

Primož Premzl bo svojo celotno zbirko počasi digitaliziral ter jo postavil na ogled vsem na posebno platformo.

Borja Močnik