Mladi člani biroja a2o2 arhitekti so skupaj komaj leto dni. Njihovi projekti šele nastajajo, a so že opazni. V času študija so bili bolj ali manj del istega seminarja, najraje pa pri mentorjih, ki so pri mlademu človeku spodbuja njegovo kritično mišljenje.

Člani biroja a2o2 delujejo kot skupina. Ne zanima jih samo arhitektura, ampak več procesov, na ta način sami sebe preizkušajo znotraj skupine in pri projektih

Mladi člani biroja a2o2 arhitekti so skupaj komaj leto dni. Njihovi projekti šele nastajajo, a so že opazni. V času študija so bili bolj ali manj del istega seminarja, najraje pa pri mentorjih, ki so pri mlademu človeku spodbuja njegovo kritično mišljenje.

“Pri skupini ljudi brez hierarhije gre vedno zato, da eden drugega prevprašujemo in vedno znova preizkušamo. Na ta način prihajamo do bolj jasnih odgovorov.” – Žiga Ravnikar

Nina Zagoričnik in Borja Močnik razvajata z glasbo in intervjujem, ki vam da misliti.

Borja Močnik, Nina Zagoričnik