Organizacije in zaposleni potrebujejo spremembe in stabilnost. Kdo in kako naj vpeljuje spremembe? Kako naj vodja pridobi agente za spremembe? Gosta tretjega dela serije Vodenje s posluhom sta bila direktorica AMZS Lucija Sajevec in strokovni sodelavec oddaje dr. Miha Škerlavaj z Ekonomske fakultete Univerze v Ljubljani ...

Kako naj vodja pridobi agente za spremembe?

Če so spremembe edina stalnica, zakaj jih je tako težko uvajati? Kakšen naj bo cilj sprememb in kako pomembna je komunikacija? Strokovni sodelavec oddaje dr. Miha Škerlavaj pravi, da spremembe ne smejo biti edino gonilo napredka.

“Ravno tako kot potrebujemo spremembe, potrebujemo stabilnost. Podjetja s tako mentaliteto so najbolj uspešna.”

Direktorica AMZS Lucija Sajevec, ki s sodelavci tradicionalno organizacijo spreminja v digitalno in agilno, je avtorica ene najuspešnejših poslovnih zgodb v zadnjem času. Tudi ona se strinja, da so nenadne in korenite spremembe v organizaciji podjetja nesmiselne. “Delamo majhne korake, vendar so ti zelo trdni.” Ključna je po njenem mnenju komunikacija in prava energija med zaposlenimi.

“Ravno imamo projekt, kjer bomo v desetih intervalih po 40 zaposlenih povabili na druženje v Ljubljano. Opazili smo namreč, da se med seboj ne poznamo. Smo veliko podjetje z različnimi področji delovanja in pestrim znanjem, zato poskušamo to znanje premešati med seboj.”

Anja Hlača Ferjančič