Delo upokojencev bo sčasoma postajalo vedno pomembnejše. Razlogov je več: na trgu dela bo začelo primanjkovati delovne sile; nizke pokojnine upokojence silijo v dodaten zaslužek; poleg tega pa je tak prehod s trga dela v pokoj nekoliko lažji.

Delo upokojencev bo sčasoma postajalo vedno pomembnejše. Razlogov je več: na trgu dela bo začelo primanjkovati delovne sile; nizke pokojnine  upokojence silijo v dodaten zaslužek;  poleg tega pa je prehod s trga dela v pokoj nekoliko lažji.

V tujini, predvsem v Združenih državah Amerike, je povsem normalno, da vam nakupljeno blago v trgovini pospravi upokojenec, ali pa da vas v muzejih ogovarjajo in pozdravljajo upokojenke – zdaj se ta praksa počasi seli tudi k nam. Če smo se do sedaj srečevali predvsem z upokojenim zdravstvenim osebjem, upokojence lahko po novem srečamo tudi v nekaterih restavraciji s hitro prehrano.

Urška Valjavec