Prosto po pokojnem pesniku Venu Tauferju: v naši zeleni vesoljski mlaki, živijo pravi vodenjaki … Uradujejo od Turčije do Rusije, tudi v Sloveniji jih imamo nekaj.

Primitivizem in rasizem se vse bolj širita po igriščih in spletiščih, politika je še naprej igra z ljudmi, ustavno sodišče pa ni izjema, ki bi potrjevala pravilo. S strani politike na silo in umetno posajeni vodenjaki v RTV mlaki so predolgo opletali z zvitimi repi svojih političnih sejalcev. Tudi po odločitvi ustavnega sodišča bo pot do integritete in stroge profesionalnosti še zelo trnova, tudi ali predvsem zaradi politike in politikov vseh provenienc, političnih satelitov vseh barv …

Luka Hvalc