Lastnost vseh sodelujočih je bila, da pridevnik super pripisujejo samim sebi

Zadnji teden v letu je izzvenel kot slaba reklama za volilno leto, ki ga povezujejo s pridevnikom super. Če je bil sploh kakšen skupni imenovalec treh bolj ali manj prijaznih televizijskih pogovorov, je to bila lastnost vseh sodelujočih, da ta pridevnik pripisujejo predvsem sami sebi. A pridevnik tedna le ni bil "super", ampak "obvezno".

Gorazd Rečnik