Internet ponuja vse več alternativnih virov izobraževanja. Ne gre le za neizmerno bogato zbirko elektronskih gradiv in predavanj. Univerze so začele odpirati svoja vrata in na predavanja vabiti prek odprtih webinarjev in video podcastov. Ponudbe je veliko. Celo brezplačne ponudbe je veliko.

Brazplačna predavanja univerzam po svetu dvigujejo ugled in omogočajo lažje pridobivanje rednih študenotov. Punudba je ogromna, samo nekateri distribucijski kanali za posredovanje znanja so: iTunesU, YouTube EDU,  TED, Open Learning in domači Videolectures.net 

Videolectures.net deluje na Institutu Jožefa Stefana in je zbirka posnetkov predavanj iz najrazličnejših področij. Največ jih je s področja računalništva in poslovnih ved, omogoča pa tudi dostop do tujih vsebin. Sodelavci Videolectures.net s snemanjem različnih predavanj in omogočanjem prostega dostopa tudi sami prispevajo k bogatitvi zakladnice.

Dr. Tomaž Klobučar iz Instituta Jožefa Stefana pravi, da ima e-izobraževanje svetlo prihodnost.

 “Prednost e-izobraževanja ni le v učenju na daljavo, ampak v obogatitvi obstoječega študija. Edini problem je sprejemljivost kulture deljenja. Torej zavedanje ljudi, da lahko vsak, ki prispeva svoja znanja, naredi nekaj pomembnega za skupnost. Najboljši primer skupnega ustvarjanja znanja je Wikipedia.”

Največji vir v Sloveniji je Digitalna knjižnica Slovenije, gradivo za učence osnovnih in srednjih šol pa je v veliki meri dostopno na portalu eGradiva.

Matjaž Finžgar in Alan Pepelko, ki sta sodelovala v anketi, redno uporabljata alternativne vire izobraževanja

Maruša Kerec