Mladen Dolar je eden najvidnejših in najbolj uveljavljenih slovenskih filozofov

Dr. Mladen Dolar je eden bolj izpostavljenih sodobnih slovenskih filozofov. Je profesor na ljubljanski Filozofski fakulteti, gostuje pa tudi na drugih univerzah v Združenih državah in Evropi.

Skupaj s Slavojem Žižkom in Rastkom Močnikom je v osemdesetih soustanovil Društvo za teoretsko psihoanalizo, ki je na svojstven način povezalo lakanovsko psihoanalizo, Heglovo filozofijo in družbeno kritiko. Ob sedanjem jedru tako imenovane ljubljanske šole teoretske psihoanalize pa moramo omeniti še dr. Alenko Zupančič. Dolar, Žižek, Zupančič, Ljubljanska trojka, za katero pa so tudi že mlajše generacije prodornih filozofov in filozofinj. Dr. Mladen Dolar pa, čeprav ne nastopa rad v medijih, vse od konca sedemdesetih let deluje tudi kot angažiran ter kritičen intelektualec in premišljevalec časa.

Knjižne reference, omenjene v pogovoru:

  • Mark Fisher: Kapitalistični realizem;
  • Shoshana Zuboff: The Age of Surveillance Capitalism;
  • Immanuel Kant: Odgovor na vprašanje: kaj je razsvetljenstvo?;
  • Mladen Dolar: Od kod prihaja oblast? ter O skoposti.

Filma, omenjena v pogovoru:

  • Don't look up in
  • Izgubljene iluzije (Illusions Perdues).

Glasbeni izbor dr. Mladena Dolarja je sestavljen iz dveh ženskih glasov, ki sta vsak po svoje zarezala v svoj čas: Janis Joplin in nekdanja Dolarjeva študentka Irena Tomažin.

 

 

Nataša Štefe