Šaljiva definicija pravi, da je matematika sestavljena iz 50% formul, 50% dokazov in 50% domišljije. Andrej Bauer se strinja, da to sploh ni tako slaba definicija. Matematika je gonilna sila številnih ved, ne le računalništva. Tudi če vas v šoli ni navdušila, vas bodo številne zanimive izpeljave problemov, ki jih rešujejo raziskovalci na Fakulteti za matematiko in fiziko.

Andrej Bauer je v ZDA doktoriral s področja računalniške analize in topologije, razloži, kako so osnovni zakoni širjenja epidemij izraženi v matematičnem jeziku in zakaj je matematika resnični stric iz ozadja

Šaljiva definicija pravi, da je matematika sestavljena iz 50 odstotkov formul, 50 odstotkov dokazov in 50 odstotkov domišljije. Dr. Andrej Bauer s Fakultete za matematiko in fiziko Univerze v Ljubljani se strinja, da to sploh ni tako slaba definicija: "Matematika je kreativnost v kontekstu abstrakcije. Ta kreativnost je precej nevidna, dokler nisi zelo vpeljan vanjo."

"V današnji družbi težko preživite pet minut, brez da bi bili vpeti v dosežke znanosti, poglejmo na primer telefon. A za vso znanostjo v veliki meri stoji matematika."

Matematika je gonilna sila številnih ved, ne le računalništva, dr. Bauer pravi, da bi lahko matematiko označili za resničnega strica iz ozadja. Tudi če vas v šoli ni navdušila, vas bodo številne zanimive izpeljave problemov, ki jih rešujejo raziskovalci na Fakulteti za matematiko in fiziko: "Razliko med šolsko in raziskovalno matematiko bi lahko primerjali z likovnim poukom. Vsi se lahko z umetnostjo ukvarjamo, a le veliki umetniki so razstavljeni v galerijah."

Matematika ima svojo vlogo tudi pri epidemijah, tudi aktualnem koronavirusu: "Osnovni zakoni širjenja epidemij so izraženi v matematičnem jeziku. Takemu hitremu in velikemu širjenju v matematiki pravimo eksponentna rast."

"Očitno bomo morali otroke in same sebe vzgajati, kako oceniti kakovost neke informacije na internetu. Zdaj so tradicionalni viri in na primer vse novice na isti ravni. Upam, da se bo v prihodnosti to spet ločilo."

Matej Praprotnik