Valter Mavrič, ki govori devet jezikov, je najvišji slovenski uradnik v institucijah Evropske Unije. Jezik po njegovem mnenju ni last države, temveč ljudi

Valterja Mavriča je Evropski parlament konec minulega leta postavil na vrh Generalnega direktorata za prevajanje. Tako je postal najvišji slovenski uradnik v institucijah Evropske Unije, z izjemo tistih, ki jih ima Slovenija pravico imenovati ali izvoliti neposredno.

"Prevajalec se jezika učiti drugače. Hitro se naučimo strukture, najtežje je razviti analitične sposobnosti."

Ena največjih prevajalskih služb na svetu skrbi, da so dokumenti Evropskega parlamenta na voljo v vseh 24 uradnih jezikih Evrope in zato letno prevede približno dva milijona strani.

"Na našem direktoratu prevedemo tudi dva milijona strani na leto!"

Valter Mavrič večino časa preživi v Luksemburgu, kjer ga na domača Brda spominjajo zlasti vinogradi, v Slovenijo pa skuša priti vsaj nekajkrat na leto.

"Luksemburg je drugi dom. Preden sem sprejel službo, sem tja odšel na počitnice, da bi izkusil to državo."

Andrej Šavko