Anja Golob o stanju in izzivih založniške industrije, risoromanih in kako pomembna sta kupovanje ter izposoja knjig za preživetje avtorjev. Pa o svoji nagrajeni pesniški zbirki Da ne da ne bo več prišla da ne bo da me žge da.

Anja Golob je po izboru Društva slovenskih literarnih kritikov prejemnica nagrade kritiško sito za najboljše literarno delo 2019

Anja Golob o stanju in izzivih založniške industrije, risoromanih ter kako pomembna sta kupovanje in izposoja knjig za preživetje avtorjev. Pa o svoji nagrajeni pesniški zbirki Da ne da ne bo več prišla da ne bo da me žge da.

“Hvaležni smo bralkam in bralcem, da nas podpirajo, ker te razmere zahtevajo dejansko podporo, da berejo, da si izposojajo in da kupujejo naše knjige. Ta vidik je zelo pomemben, ker je od tega odvisno naše preživetje. To zdaj ni floskula. Kolikor knjig prodamo, toliko bomo lahko delali.”

Nina Zagoričnik