Z uradnim koncem epidemije ugasne tudi pravna podlaga za delo na domu zaradi izrednih okoliščin. Smemo v ponedeljek še delati od doma? Kaj mora narediti delodajalec za pravno formalno ureditev te oblike dela?

“Delo na daljavo se je velikokrat izkazalo kot zelo dobra praksa. Dobili smo odzive, da pomaga pri usklajevanju družinskega in poklicnega življenja, da pozitivno vpliva na okolje, manj bremeni infrastrukturo.” – Katja Rihar Bajuk, direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela

Številni zaposleni so šele v obdobju pandemije prvič preizkusili delo na daljavo, če so seveda narava dela, oprema in delodajalec to dopuščali. Izkušnja je bila množična – po uradnih ocenah je imelo pogodbo za delo na daljavo pred epidemijo urejeno približno 2000 zaposlenih, med epidemijo pa je lahko tako obliko dela izkusilo več deset tisoč ljudi. Prvi podatki kažejo, da so delo na daljavo uvajali v vseh državah Evropske unije in da je tako delala več kot tretjina delovno aktivnih Evropejcev. Izkušnja je bila pomembna tako za zaposlene kot za delodajalce, a tiste, ki bi jo radi obdržali, opozarjamo, da je bila pravna podlaga v izrednih okoliščinah drugačna kot bo z njihovim koncem, zato se zastavlja vprašanje – smemo tudi prihodnji teden še delati na daljavo?

“Dela na daljavo ni malo in ker gre po večini za pisarniško delo, je nezgod malo.” – Slavko Krištofelc, Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu

Jana Vidic