Vse več je otrok s specifičnimi učnimi težavami, zaradi prepozne pomoči pa je vse več tudi tistih, ki imajo kompleksnejše motnje. Tudi v šolskem sistemu ne izvajajo prilagoditev in ne zagotavljajo dodatne pomoči otrokom s priporočili, zato starše pravzaprav spodbujajo, naj sprožijo postopek pridobivanja odločb za usmerjanje.

Število izdanih odločb za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami se povečuje. Strokovnjaki opozarjajo, da je obravnava v okviru zdravstvenega sistema prepočasna in neustrezna

“Najvišji porast izdanih odločb je v drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju, ko so otroci vključeni v četrti, peti in šesti razred, ko se dejansko bolj intenzivno začne proces številčnega ocenjevanja.” – dr. Natalija Vovk Ornik, vodja oddelka za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami na Zavodu RS za šolstvo

Vse več je otrok s specifičnimi učnimi težavami, zaradi prepozne pomoči pa je vse več tudi tistih, ki imajo kompleksnejše motnje. Tudi v šolskem sistemu ne izvajajo prilagoditev in ne zagotavljajo dodatne pomoči otrokom s priporočili, zato starše pravzaprav spodbujajo, naj sprožijo postopek pridobivanja odločb za usmerjanje.

“Po mojem mnenju šolski sistem nekako tudi spodbuja pridobivanje odločb. Če otroci brez odločbe pri poučevanju niso deležni vseh prilagoditev, potem so seveda v večji stiski, njihovi starši pa slej ali prej izpeljejo vse ustrezne postopke.” – dr. Mateja Hudoklin, specialistka klinične psihologije iz Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starše Ljubljana

Boris Žgajnar