Zadnja leta so staranje prebivalstva, odnos do starosti, domovi za starejše pogoste teme pogovorov in razlogi za nezadovoljstvo. Zakaj smo se odločili, da izpostavimo združenje za dostojno starost Srebrna nit? Ker so v njem ljudje, ki želijo spremeniti odnos družbe in oblastnikov do starejših. Zbirajo informacije, svetujejo, spremljajo delo pristojnih ustanov, razkrivajo nepravilnosti. Napisali so že štiri pisma, v katerih javnost in pristojne, od predsednika vlade navzdol, opozarjajo na slabe razmere v domovih za starejše. Na zadnje pismo so jim zaenkrat po elektronski pošti poslali odgovore le avtomatski odzivniki.

Če bo ostalo tako, kot je, bo starost samo za pogumne

Zadnja leta so staranje prebivalstva, odnos do starosti, domovi za starejše pogoste teme pogovorov in razlogi za nezadovoljstvo. Zakaj smo se odločili, da poudarimo združenje za dostojno starost Srebrna nit? Ker so v njem ljudje, ki želijo spremeniti odnos družbe in oblastnikov do starejših. Zbirajo informacije, svetujejo, spremljajo delo pristojnih ustanov, razkrivajo nepravilnosti. Napisali so že štiri pisma, v katerih javnost in pristojne, od predsednika vlade navzdol, opozarjajo na slabe razmere v domovih za starejše. Na zadnje pismo so jim za zdaj po elektronski pošti poslali odgovore le avtomatski odzivniki.

Biserka Marolt Meden, predsednica Srebrne niti, o burnih odzivih na njihove predloge in na kritike slabih praks v domovih za starejše: ”Dobronamerna kritika bi morala biti tudi dobronamerno sprejeta.”

Neva Železnik, podpredsednica tega združenja in pobudnica, da je združenje nastalo: ”V domovih za starejše je vse odvisno od vodstvenega osebja. Če je to dobro, je tudi oskrba veliko boljša kot v domovih, v katerih so direktorji nastavljeni po politični liniji. V domovih, v katerih ni empatije in znanja, je slabša oskrba.” Novinarka Neva Železnik je v enem izmed številnih člankov, ki jih je napisala o tej tematiki, opisovala tragični primer osamljene starejše ženske, napisala je, da so ji v različnih uradih pojasnjevali, kako so za to gospo naredili, kar so lahko, v resnici pa niso naredili ničesar: ”To je tipično za našo državo. Birokrati prelagajo papirje, v resnici pa ničesar ne naredijo,” pravi Neva Železnik.

”Vse več je civilnih pobud. Zahtevamo, da se stvari spremenijo. To se mora končati!” odločno poudarja Biserka Marolt Meden, ki upa, da ne bo treba protestirati na ulicah, ker je to res zadnja možnost.

”Če bo ostalo tako, kot je, bo starost samo za pogumne,” svari Neva Železnik, ki ugotavlja, da je v naši družbi vse več staromrzništva. To se kaže na različne načine: ”Če si hoče 65-letnik kupiti telefon, mu ponudijo najbolj primitivnega, začudeni so, če ga zna uporabljati …” Tudi v zdravstvu najdemo veliko podobnih primerov diskriminacije starejših, dodaja Biserka Marolt Meden: ”Do takih pojavov bi morali imeti ničelno toleranco!”

Tatjana Pirc