V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je do konca julija delovno razmerje prenehalo 127 medicinskim sestram, od tega je bili 13 upokojitev in 110 sporazumih odpovedi delovnih razmerij. V tujini so neprimerno boljši pogoji dela in veliko višje plače. Podpredsednica sindikata delavcev zdravstvene nege Slovenije Blanka Pust, ki v UKC dela že več kot 30 let, pravi, da razmere še nikoli niso bile tako slabe.

Blanka Pust, podpredsednica sindikalne enote KC sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije, ki v UKC dela že več kot 30 let, pravi, da razmere še nikoli niso bile tako slabe

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je do konca julija delovno razmerje prenehalo 127 medicinskim sestram, od tega je bili 13 upokojitev in 110 sporazumih odpovedi delovnih razmerij. V tujini so neprimerno boljši pogoji dela in veliko višje plače.

“Mi imamo mezde.” – Blanka Pust

Podpredsednica sindikalne enote KC sindikata delavcev v zdravstveni negi Slovenije Blanka Pust, ki v UKC dela že več kot 30 let, pravi, da razmere še nikoli niso bile tako slabe. V tem obdobju se je UKC je objavil kar 616 razpisov, ki so se večkrat ponovili za ista delovna mesta, vendar ni prijav, na novo se jih je zaposlilo samo 50. Danes je v kliničnem centru torej 77 diplomiranih in srednjih medicinskih sester manj kot ob začetku leta. Izgorevajo, zato je vse več tudi bolniških odsotnosti.

“Kaj bo jeseni, ne vem. Enostavno ne bo zdravstvenega kadra, ki bo oskrbel ljudi.” – Blanka Pust

Gorazd Rečnik