Doc. dr. Luka Repanšek nam odstira skrivnosti staroindijskega knjižnega jezika sanskrta. Zanj je značilen tudi omikan register, zatorej: naj se prisluhne oddaji Jezikanje!

Doc. dr. Luka Repanšek nam odstira skrivnosti staroindijskega knjižnega jezika sanskrta. Zanj je značilen tudi omikan register, zatorej: naj se prisluhne oddaji Jezikanje!

Doc. dr. Luka Repanšek s Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani poučuje indoevropsko primerjalno jezikoslovje, v okviru tega tudi indoiranske jezike, med njimi sanskrt. Sanskrt je staroindijski knjižni jezik, ki pozna osem sklonov in polno funkcionalno dvojino. Študenti pa se najprej spoznajo s sandhijem.

"Sandhi je pojav, ki ga poznajo praktično vsi jeziki sveta. Tudi slovenščina. Če bi vzeli dve besedi, bi vzglasje druge besede vplivalo na realizacijo izglasja prve besede. Recimo jaz bom rekel: muc ga je pojedel. Ko izgovorimo muc ga je, iz c nastane dz. Mi tega ne zapišemo, to je sandhi. Sanskrt pa sandhi zapisuje, zato se pri sanskrtskih besedilih včasih zdi, da so besede neskončne."

Sanskrt je zelo naklonjen tudi zloženkam, tako ni čudno, če v besedilu srečate petdesetčlenske zloženke. Kot pravi predavatelj stare indijščine, se razumevanje in poznavanje jezika bralcu obrestujeta.

"Staroindijska književnost je po korpusu največja svetovna književnost. Dela so megalomanska, samo pomislite na epopejo Mahabharata in malo krajšo Ramajano."

Tadej Košmrlj, Uršula Zaletelj