Sara Bevc Jonan je tolmačka in predavateljica arabščine, ki je pred skoraj dvema desetletjema kot begunka z družino prišla iz Iraka v Slovenijo

Sara Bevc Jonan je tolmačka in predavateljica arabščine, ki je pred skoraj dvema desetletjema kot begunka z družino prišla iz Iraka v Slovenijo

Sara Bevc Jonan je pred devetnajstimi leti s starši pobegnila iz Iraka v Slovenijo in živela pod mednarodno zaščito. Danes je tolmačka, prevajalka in predavateljica arabščine. Pravi, da je za tečajnike prvi izziv pisava, potem fonetika, saj so glasovi povsem drugačni. Vsaj 60 ur porabijo za spoznavanje črk in simbolov, nekaj osnovnih besed in seveda izgovarjavo, da znajo aktivirati mišice.

"Je treba pokazati, katere mišice aktivirati, kako se premikata ustnica in cela čeljust. Včasih tečajniki kar rečejo: grlo me boli. Ja, verjamem! Ker to je tako kot pri športu, ko aktiviramo mišice, ki jih nismo nikoli prej, in ko začnemo, nas vse boli." 

Tadej Košmrlj, Uršula Zaletelj