Glavni stavčni členi so povedek, osebek, predmet in prislovno določilo (časa, kraja, načina ali vzroka). Osebek ni samo oseba ali živo bitje, osebek je lahko tudi drek.

Kako določimo stavčne člene? Povedek, osebek, predmet, prislovno določilo? Osnovnošolsko snov smo ponovili z dolgoletnim učiteljem slovenščine Bogdanom Osolinom

Učitelj slovenščine Bogdan Osolin iz Osnovne šole Trnovo že 34 let pri pouku slovenščine poučuje tudi stavčne člene.

"Vsak stavčni člen poiščemo z vprašalnico in najpomembnejšim stavčnim členom, povedkom. Vedno jim vbijam v glavo, brez povedka, ki ga morajo najprej najti, ne moreš določiti nobenega stavčnega člena."

Glavni stavčni členi so povedek, osebek, predmet in prislovno določilo (časa, kraja, načina ali vzroka). Osebek ni samo oseba ali živo bitje, osebek je lahko tudi drek. Na primer: "Drek leži na cesti." Najprej se vprašamo po povedku – leži. Potem določimo, kdo ali kaj leži – drek. Drek je osebek, saj je pomembna vprašalnica: kdo ali kaj. Kje leži? – Na cesti. Na cesti je prislovno določilo kraja.

Določite stavčne člene: 

"Mojca bere knjigo."

"Mojca posodi knjigo Ani."

"Zaradi sneženja je Mojca danes težko prišla do Ane."

Tadej Košmrlj, Uršula Zaletelj