Center za jezikovne vire in tehnologije UL je predstavil dva nova prosto dostopna izdelka: mobilno aplikacijo Igra besed in nadgrajeni leksikon besednih oblik Sloleks 2.0. Dr. Špela Arhar Holdt pravi, da imajo raziskovalci prvič priložnost, da dobijo neposredno povratno informacijo od skupnosti. “Jezikoslovje se odpira proti uporabnikom in realni rabi.”

Preizkusili smo aplikacijo Igra besed in v bazi slovenskega oblikoslovnega leksikona Sloleks 2.0 iskali odgovor na vprašanje, kako se v dvojini pregiba samostalnik dno. Ni bilo dveh dni, dnov, dan?

Center za jezikovne vire in tehnologije UL je predstavil dva nova prosto dostopna izdelka: mobilno aplikacijo Igra besed in nadgrajeni leksikon besednih oblik Sloleks 2.0. Dr. Špela Arhar Holdt pravi, da imajo raziskovalci prvič priložnost dobiti neposredno povratno informacijo skupnosti. "Jezikoslovje se odpira proti uporabnikom in realni rabi."

Dr. Iztok Kosem o Igri besed: "Igra besed temelji na kolokacijah, torej tipičnih sopojavitvah besed. Igralci se lahko preizkusijo v poznavanju kombinacij. Lahko dobite precej enostavno besedo, kot je jabolko, ali pa besedo velikansko. V tem primeru se morate spomniti samostalnika v srednjem spolu, ki jih je precej manj v slovenskem jeziku."

 

Tadej Košmrlj, Uršula Zaletelj