S profesorico angleškega jezika Polono Zupanc in profesorico nemščine Brigito Noč usvajamo izgovarjavo s tako imenovanimi lomilci jezika, tongue twisters in Zungenbrecher.

Z lomilci jezika, Zungenbrecherji in tongue twistersi lomimo jezik in razgibavamo govorne organe

S profesorico angleškega jezika Polono Zupanc in profesorico nemščine Brigito Noč usvajamo izgovarjavo s tako imenovanimi lomilci jezika, tongue twisters in Zungenbrecher.

Polona Zupanc: "Gre za sosledje besed, ki so si po navadi podobne, ponavljajo se isti glasovi in zlogi. Cilj lomilcev jezika pa je, da so čim bolj zagonetni, da jih je čim težje izgovoriti."

Stavki so običajno nesmiselni in nimajo globljega pomena. Uporabljajo jih učitelji tujih jezikov, da učencem približajo izgovarjavo glasov in intonacijo. Za razgibavanje govornih organov pa pridejo prav tudi radijskim in televizijskim voditeljem.

VAJA

Slovenščina: "Če bi čebula če ne imela bi čebula bila bula."

Nemščina: "Wir Wiener Waschweiber würden weiße Wäsche waschen, wenn wir wüssten, wo warmes Wasser wäre."

Angleščina:"Peter Piper picked a peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked?"

Tadej Košmrlj, Uršula Zaletelj