Slovenija se lahko pohvali s tem, da gosti več tujih študentov kot jih pošlje na izmenjavo. Podatki programa Erasmus+ kažejo, da je letos in lani na slovenskih univerzah študiralo okoli 2.200 erasmus študentov. Ob njih prihajajo tudi tuji študentje, ki celoten dodiplomski ali podiplomski študij preživijo v Sloveniji.

Zakaj? So tuji študentje priložnost ali grožnja za slovenske univerze?

Tuji študentje: priložnost ali breme?

Slovenija se lahko pohvali s tem, da gosti več tujih študentov, kot jih pošlje na izmenjavo. Podatki programa Erasmus+ kažejo, da je letos in lani na slovenskih univerzah študiralo okoli 2.200 Erasmusovih študentov. Poleg njih prihajajo tudi tuji študentje, ki celoten dodiplomski ali podiplomski študij opravijo v Sloveniji.

V letošnjem letu v prvem semestru pričakujemo 990 Erasmusovih in tujih študentov. Vseh drugih tujih študentov na izmenjavi je na Univerzi v Ljubljani okoli štiristo.

Po razpisu Erasmus+ 2014 (v času 2014/15 in 2015/16) je v Slovenijo prišlo 2.266 tujih študentov, največ iz Španije (310), Češke (219), Poljske (212), Turčije (186), Portugalske, Nemčije in Francije. Po razpisu Erasmus+ 2015 (izmenjave v času 2015/16 in 2016/17) je do zdaj v Slovenijo prišlo 2.187 študentov, največ iz Španije, Češke, Poljske, Nemčije, Francije in Portugalske. Opazen je upad študentov iz Turčije.

Vsi tuji študentje, ki pridejo v Slovenijo, niso Erasmusovi študentje, je pa teh največ. Na medicinski fakulteti se kar nekaj študentov iz tujine vpiše v redni študij, pogosto se odločajo tudi za podiplomski študij. Zanje veljajo praktično enaka pravila kot za slovenske študente.

Na mariborskih ulicah najpogostejša španščina

Največ študentov v Slovenijo pride iz Španije. Ne le v Maribor, podatki agencije Cmepius kažejo, da to velja za vso Slovenijo. Največ slovenskih študentov, ki se odločijo za izmenjavo v tujini, pa se odpravi v  Nemčijo, Španijo, Avstrijo, na Portugalsko in Češko.

Anja Hlača Ferjančič, Maja Stepančič, Tadej Košmrlj