Medtem ko otroci uživajo zadnje dneve počitnic, starši že intenzivno razmišljajo o začetku novega šolskega leta. Kako dolgo bodo otroci v podaljšanem bivanju, katere obšolske dejavnosti bodo v tem času obiskovali, kako kakovostno hrano bodo jedli, predvsem pa se pri še zadnjih nakupih šolskih potrebščin sprašujejo, koliko bo vse skupaj stalo?

"Veliko staršev ima zelo izkrivljen pogled na zdravo prehrano. Starši so plačniki in skušajo vplivati tudi na šolsko prehrano."

Medtem ko otroci uživajo zadnje dneve počitnic, starši že intenzivno razmišljajo o začetku novega šolskega leta. Kako dolgo bodo otroci v podaljšanem bivanju, katere obšolske dejavnosti bodo v tem času obiskovali, kako kakovostno hrano bodo jedli, predvsem pa se pri še zadnjih nakupih šolskih potrebščin sprašujejo, koliko bo vse skupaj stalo?

Delovni zvezki in učbeniki 

Z začetkom vsakega šolskega leta se veliko ukvarjamo s cenami šolskih učnih kompletov, ki se od šole do šole močno razlikujejo. Pri učbenikih je jasno, Strokovni svet neodvisnih strokovnjakov potrdi učbenik, ki je skladen s cilji in standardi izobraževanja in starši si jih še vedno lahko izposodijo v učbeniških skladih. No pri delovnih zvezkih pa se vedno znova zapleta predvsem pri vprašljivi kakovosti in cenah. Šole oz. učitelji jih izbirajo sami in seveda pridobivajo tudi soglasja sveta staršev. O teh vprašanjih smo se pogovarjali s predsednikom Zveze aktivov svetov staršev dr. Antonom Medenom.

Obšolske dejavnosti

Za otrokov razvoj so poleg formalnega izobraževanja zelo pomembne šolske in obšolske dejavnosti. Program in programske usmeritve pripravljajo na istoimenskem javnem zavodu, osnovne šole pa se odločajo tudi za zasebnike. O tem smo se pogovarjali z direktorico Centra za šolske in obšolske dejavnosti Alenko Kovšca.

Šolska prehrana

Kakšen je idealen jedilnik in v kolikšni meri šole odstopajo od smernic, ki so zapisane v zakonu o šolski prehrani. Analize kažejo precejšnja odstopanja, sploh v primeru, ko šole nimajo svojih kuhinj … Dr. Matej Gregorič z NIJZ je sestavil idealen obrok za šolarje.

“Veliko staršev ima zelo izkrivljen pogled na zdravo prehrano. Starši so plačniki in skušajo vplivati tudi na prehrano.”

Matej Gregorič

— Val 202 (@Val202) August 26, 2016

Razslojevanje otrok

Izobrazba staršev, dohodki in kulturni kapital družine so za uspešnost otroka v šoli veliko bolj odločilni dejavnik za kot pa otrokov potencial. V Sloveniji so podatki o tem vplivu porazni, pravi direktor Republiškega izpitnega centra dr. Darko Zupanc.

Boris Žgajnar, Jana Vidic, Neja Jerant, Simona Habič, Uršula Zaletelj