Aprila Cotič Jasaitiene dela v valutni banki, kjer je zadolžena za komuniciranje s poslovnimi partnerji z Balkana. V baltski državi, ki ji je dolga desetletja vladal komunistični režim nekdanje Sovjetske zveze, povprečna bruto plača dosega manj kot osemsto evrov. Veliko je sive ekonomije; podjetja delavcem uradno izplačujejo minimalno plačo. Da bi državi plačevala čim manj prispevkov, dodatke k plačam podjetja urejajo z raznimi aneksi ali pa izplačujejo kar “na roko”.

Aprila Cotič Jasaitienė dela v valutni banki, v kateri je odgovorna za komuniciranje s poslovnimi partnerji z Balkana

V baltski državi, ki jo je dolga desetletja zaznamoval komunistični režim nekdanje Sovjetske zveze, povprečna bruto plača znaša manj kot 800 evrov. Veliko je sive ekonomije; podjetja delavcem uradno izplačujejo minimalne plače. Da bi državi plačevala čim manj prispevkov, dodatke k plačam urejajo prek raznih aneksov ali pa izplačujejo kar »na roke«.

Latvijska kultura je po besedah naše sogovornice kultura sprejemanja in sledenja, kar se kaže tudi v pohlevnosti delavskega razreda, ki se pritožuje le izjemoma, še redkeje pa dejavno bori za svoje pravice. Pa tudi nasploh, ugotavlja, so Latvijci zelo zaprti.

»Imam seveda tudi prijatelje Latvijce. Ampak še vedno ne vem, kaj točno mislijo. Če smo Slovenci zaprti za Balkan, so oni še veliko bolj zaprti na tej lestvici.«

Mitja Peček