Helena Brec Loredan je prepričana, da je življenje v tujini posebna izkušnja. “Še tako pisano domače okolje je ne more nadomestiti. In vedno sem hvaležna za to izkušnjo, človeku odpre misli, zbistri um in tako pridemo do nekaterih novih spoznanj, s katerimi drugače gledamo na življenje.”

Pravi, da se Dunaj upravičeno hvali, da je družinam prijazno mesto. Večina njenih znank je zaposlenih za skrajšani delovni čas, vrtci so zelo ugodni, v mestu pa je veliko zelenih površin, urejenih parkov in igral. "Dunaj ponuja tudi veliko muzejev in galerij, kamor imajo otroci brezplačen vstop. Tako že otroke ozaveščajo o kulturnih vrednotah in navajajo na obiskovajne kulturnih ustanov."

Helena Brec Loredan se je po letih življenja v Bukarešti pred kratkim preselila na Dunaj, družinam prijazno mesto

Helena Brec Loredan je prepričana, da je življenje v tujini posebna izkušnja. “Še tako pisano domače okolje je ne more nadomestiti. In vedno sem hvaležna za to izkušnjo, človeku odpre misli, zbistri um in tako pridemo do nekaterih novih spoznanj, s katerimi drugače gledamo na življenje.”

Pravi, da se Dunaj upravičeno hvali, da je družinam prijazno mesto. “Tukaj so karierne možnosti za ženske drugačne in se zelo upošteva, da je ženska tudi mati.”

Večina njenih znank je zaposlenih za skrajšani delovni čas, vrtci pa so zelo ugodni. “Plačuje se v bistvu le za hrano, morda še nekaj dodatkov, ampak vrtci so v primerjavi s slovenskimi neprimerno ugodnejši.”

Dodaja, da je v mestu veliko zelenih površin, urejenih parkov in igral. “Dunaj pa ponuja tudi veliko muzejev in galerij, v katera imajo otroci brezplačen vstop. Tako že otroke ozaveščajo o kulturnih vrednotah in navajajo na obiskovanje kulturnih ustanov.”

Anja Hlača Ferjančič