Ob 25-letnici samostojne Slovenije je svoje poglede na družbo in državo predstavila 29-letna Sara Kališnik Verovšek, dvakratna doktorica znanosti, ki je ravno končala študij matematike na Stanfordu. Njeno področje preučevanja so velike baze podatkov in njihova obdelava. Razmišlja o visokošolskem sistemu, Slovencih v tujini in odnosu do države.

Ob 25-letnici samostojne Slovenije je svoje poglede na družbo in državo predstavila 29-letna Sara Kališnik Verovšek, dvakratna doktorica znanosti, ki je ravno končala študij matematike na Stanfordu. Njeno področje preučevanja so velike baze podatkov in njihova obdelava. Razmišlja o visokošolskem sistemu, Slovencih v tujini in odnosu do države.

Največja razlika med študijem v Sloveniji in v ZDA je predvsem v denarju – tam je za raziskovanje namenjenih precej več sredstev.

Po 25 letih samostojne države 25 mladih, ki se lahko pohvalijo s presežki na svojih področjih, razmišlja o Sloveniji.

Slovenci smo preveč črnogledi, pozabljamo, da je tudi doma dobro. Šolstvo in zdravstvo ne smeta biti samoumevna, morali bi ju ceniti.

Jan Grilc, Mitja Peček