Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj OECD je poleg bralne, matematične in naravoslovne pismenosti v letu 2022 v 64 državah prvič preverjala tudi ustvarjalno mišljenje 15-letnikov, pri tem so sodelovali tudi slovenski dijaki in dijakinje. Pedagoški inštitut je sicer rezultate raziskave PISA 2022 s področja matematične in naravoslovne pismenosti predstavil že decembra lani.

Slovenski 15-letniki so dosegli nadpovprečne rezultate pri matematični in naravoslovni pismenosti, pri bralni pismenosti pa so bili pod povprečjem OECD. Prejšnji teden so na Pedagoškem inštitutu predstavili rezultate prve raziskave, ki se je pri nas torej ukvarjala z bralno pismenostjo 15-letnikov. V raziskavi je v Sloveniji sodelovalo 6721 dijakov, ki večinoma obiskujejo prve letnike srednješolskih programov.

Sogovornici:

  • dr. Klaudija Šterman Ivančič s Pedagoškega inštituta in
  • dr. Mojca Juriševič s Pedagoške fakultete v Ljubljani

Zapiski:

Kaja Ravnak