Kadar govorimo o šolarjih in dijakih, ki so imeli težave s šolanjem na daljavo in imajo še vedno težave s primanjkljaji v znanju, običajno pričakujemo, da gre za tiste z učnimi težavami ali tiste, ki živijo v vsestransko nespodbudnih okoljih. A težave imajo tudi dijaki gimnazij, na katere se vpisujejo le odličnjaki z izjemnimi talenti in ambicijami. Stiske doživljajo predvsem zaradi prevelikih pričakovanj, tudi do sebe, predvsem pa zaradi želje po visokih ocenah, ki jim bodo omogočile tudi izbiro najtežje dostopnih študijskih smeri in fakultet.

Cilj je, da pridobivam ocene, vse ostalo je spregledano. Nenehna so pričakovanja po popravljanju povsem solidnih ocen, vse do petice.

Kadar govorimo o šolarjih in dijakih, ki so imeli težave s šolanjem na daljavo in imajo še vedno težave s primanjkljaji v znanju, običajno pričakujemo, da gre za tiste z učnimi težavami ali tiste, ki živijo v vsestransko nespodbudnih okoljih. A težave imajo tudi dijaki gimnazij, na katere se vpisujejo le odličnjaki z izjemnimi talenti in ambicijami. Stiske doživljajo predvsem zaradi prevelikih pričakovanj, tudi do sebe, predvsem pa zaradi želje po visokih ocenah, ki jim bodo omogočile tudi izbiro najtežje dostopnih študijskih smeri in fakultet. V teh dneh, ko poteka matura, pa so se najbolj zgostila tudi ocenjevanja drugih dijakov. Naši sogovorniki, dijaki prvega in drugega letnika ene od gimnazij, ki velja za prestižno, so v dneh, ko so ocenjevanja najbolj zgoščena, skušali pojasniti, kako doživljajo te pritiske. 

“V šoli se počutim kot v produkcijski liniji. Moj cilj tukaj je, da dobivam dobre ocene in vse ostalo je zanemarjeno. Pridem v šolo, kjer se moram učit, ko pridem domov, se moram učit, grem spat in spet nazaj v šolo. Če tega ne delam, se počutim, kot da nisem naredil dovolj in trend ocen hitro pade.”

O smiselnosti vrednostne lestvice, ki tako visoko postavlja zgolj ocene, pa je eden izmed dijakov povedal naslednje:

“Vidim veliko ljudi, kako dajejo ocene na prvo mesto in kako je ocena nekaj, kar te naredi vrednega; dobra ocena dober človek. S čimer se popolnoma ne strinjam, ker če bo človek imel dobre ocene, naredil dobro fakulteto in bo socialno nesposobna oseba, se poraja vprašanje, kaj smo tukaj naredili?”

 

 

Jana Vidic