Še tam, kjer so imeli otroci odlične pogoje za šolanje na domu, je tako šolanje marsikomu povzročalo težave. Toliko večje pa so imeli otroci, ki imajo doma slabe ali nikakršne pogoje in slabo podporo bližnjih za šolanje sploh. Med njimi je tudi veliko romskih otrok. Ti so v času epidemije sicer dobili pomoč svojih šol, nevladnih organizacij, pa tudi 26 romskih pomočnikov, ki so delovali ob pomoči projekta Skupaj za znanje. Tega je na osnovnih šolah organiziral Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Romski pomočnici Mateja Kosec z Osnovne šole Metlika in Sandra Rudaš z Osnovne šole Beltinci sta nanizali nekaj izkušenj in razmislekov o tem, kako romske otroke učinkoviteje vključevati v šolsko okolje in jim pomagati tudi do boljše izobrazbe.

V sklopu projekta Skupaj za znanje romskim otrokom pomagata tudi romski pomočnici Mateja Kosec in Sandra Rudaš

Še tam, kjer so imeli otroci odlične pogoje za šolanje na domu, je tako šolanje marsikomu povzročalo težave. Toliko večje pa so imeli otroci, ki imajo doma slabe ali nikakršne pogoje in slabo podporo bližnjih za šolanje sploh. Med njimi je tudi veliko romskih otrok. Ti so v času epidemije sicer dobili pomoč svojih šol, nevladnih organizacij, pa tudi 26 romskih pomočnikov, ki so delovali ob pomoči projekta Skupaj za znanje. Tega je na osnovnih šolah organiziral Center šolskih in obšolskih dejavnosti. Romski pomočnici Mateja Kosec z Osnovne šole Metlika in Sandra Rudaš z Osnovne šole Beltinci sta nanizali nekaj izkušenj in razmislekov o tem, kako romske otroke učinkoviteje vključevati v šolsko okolje in jim pomagati tudi do boljše izobrazbe.

"V prvi vrsti bi bilo treba vzporedno delati s starši ter jih opolnomočiti, da bodo oni enkrat razumeli in dojeli, da je edina vstopnica za boljše življenje izobrazba." - Sandra Rudaš

Otroci, ki živijo v hudi revščini v katerem od romskih naselij, sodijo med najranljivejše v šolski populaciji in so že pred epidemijo redko končali osnovno šolanje in ga še redkeje nadaljevali na srednješolski stopnji. Na pristojnem šolskem ministrstvu sicer nimajo podatkov, koliko med njimi je v času epidemije opustilo šolanje, saj takih podatkov po narodnostni pripadnosti niti ne smejo zbirati, so pa prepričani, da je tudi sistemska ureditev in ponekod tudi redna zaposlitev romskih pomočnikov v šolah in v vrtcih pripomogla, da bo vse več otrok, ki bodo kljub slabim razmeram in nespodbudnem okolju zmogli končati vsaj osnovno šolo.

Jana Vidic, Kaja Ravnak