Začelo se je že tretje šolsko leto, zaznamovano z epidemijo, ki je zelo močno posegla v življenja otrok in mladostnikov. Na posledice, ki bodo nedvomno večplastne in dolgoročne, smo neštetokrat opozorili. Poletne počitnice težav seveda niso izbrisale, kar so še posebej občutili spremljevalci na letovanjih, sploh v tistih skupinah, kjer so bili otroci z nakopičenimi stiskami. Ker so se s temi vrnili tudi v šolske klopi, so lahko izkušnje poletnih vzgojiteljev zagotovo v pomoč učiteljem, ki se bodo z njimi srečevali v šolah.

Za otroška čustva, stiske, neznanje, nerazumevanje snovi in popravljanje medosebnih odnosov je ob začetku šole marsikje zmanjkalo časa

Začelo se je že tretje šolsko leto, zaznamovano z epidemijo, ki je zelo močno posegla v življenja otrok in mladostnikov. Na posledice, ki bodo nedvomno večplastne in dolgoročne, smo neštetokrat opozorili. Poletne počitnice težav seveda niso izbrisale, kar so še posebej občutili spremljevalci na letovanjih, sploh v tistih skupinah, v katerih so bili otroci z nakopičenimi stiskami. Michelle, sicer socialna pedagoginja, in Rok, ki občasno dela v šoli, otroke spremljata že nekaj poletij. Pravita, da so spremembe letos velike, hkrati pa si želita, da bi njune izkušnje morda pomagale učiteljem, staršem in seveda otrokom k lažjemu začetku tega šolskega leta.

Kljub obljubam, da bo vračanje v šole potekalo počasi in da bo upoštevalo nakopičene stiske, je dobre namene povozil stampedo pridobivanja ocen. Za otroška čustva, stiske, neznanje, nerazumevanje snovi in popravljanje medosebnih odnosov je marsikje zmanjkalo časa.

"V kolonijah pride vse na plano. Vse, kar ni bilo izrečeno, vse, česar ni bilo mogoče povedati, se izrazi v sproščenem vzdušju. A otroci pridejo z veliko bolečine, jeze in občutki krivde, da morajo trpeti in ne uživati samo zato, ker so na svetu." – Michelle

"V skupini imam najstarejše fante. Ko kateri izmed njih prekrši pravilo, se ga vedno toplo dotaknem s sprednje strani. In ko stopi korak nazaj, točno vem, kaj je pričakoval. Udarec. Da ga bom pa toplo prijel, pa zagotovo ne. Marsikdo se nato odpre in pove, da bi bil doma tepen. In to mi je najtežje. Nikoli namreč ne bom razumel, kako je lahko nekdo zmožen česa takega." – Rok

Kot izkušena spremljevalca otrok sta Michelle in Rok slišala zgodbe, ki se ne bi smele dogajati nikomur in ki sicer ostajajo zamolčane. Revščina, alkoholizem, zanemarjanje, pretepanje, psihično nasilje in tako zelo tabuizirano in spregledano spolno nasilje. Z ničimer se še po toliko letih ne moreta sprijazniti.

Poudarjata pa tudi, da je zaradi epidemije na plano privrelo veliko težav, ki so bile v preteklosti zamolčane. Morda bodo opozorila o tem, kako so ukrepi ob epidemiji spremenili otroke in mladostnike, na kar v naših oddajah redno opozarjamo že od njenega začetka, šolnikom vsaj malo v pomoč za lažje razumevanje, zakaj otroci niso več taki, kot so bili še pred poldrugim letom. Prav vsem želimo uspešno šolsko leto.

Jana Vidic